Nadležno ministarstvo je 07.12.2017. objavilo Mišljenje o primeni pojedinih odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Navedeno mišljenje odnosi se na primenu člana 61. stav 7. Zakona, a služiće JLS da odrede minimalnu visinu iznosa troškova za tekuće održavanje i iznos naknade koji će se plaćati za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Visina iznosa naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika za stan i poslovni prostor utvrđuje se po formuli: Cu = Cz x Kjls x Kpd / 1000 gde je: Cu – mesečni iznos naknade za upravljanje zgradom za stan i poslovni prostor, Cz - prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, Kjls - koeficijenat JLS koji ne može biti niži od 8, Kpd - koeficijent posebnog dela zgrade, koji zavisi od ukupnog broja posebnih delova zgrade, gde je Kpd = 0,5 za zgrade koje imaju do 8 posebnih delova, Kpd = 0,6 za zgrade koje imaju od 8 do 30 posebnih delova, Kpd = 0,7 za zgrade preko 30 posebnih delova.

Minimalna visina iznosa naknade za upravljanje za garažu, garažni boks, ili garažno mesto kao poseban deo zgrade utvrđuje se po formuli: Cu = Cz x Kjls x Kg / 1000 gde je: Cu – mesečni iznos naknade za upravljanje za garažu, garažni boks, ili garažno mesto, Cz - prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, Kjls – koeficijenat JLS koji ne može biti niži od 8, Kg - koeficijent za garažu i garažni boks = 0,1, a za garažno mesto = 0,2.

Kako bi to sada izgledalo na primeru nekoliko opština, ako uzmemo da je Kjls = 8?

Za opštinu Novi Beograd Cz za 2016. godinu je bila 68.560,00, za Novi Sad 53.368,00, za Kraljevo 38.644,00.

Za stan na Novom Beogradu minimalna visina prinudne uprave bi bila:

 • za stan u zgradi do 8 stanova 274,24 din.
 • za stan u zgradi od 8 do 30 stanova 329,08 din.
 • za stan u zgradi sa preko 30 stanova 383,93 din.
 • za garažu i garažni boks 54,85 din.
 • za garažno mesto 109,70 din.

Za stan u Novom Sadu minimalna visina troškova za tekuće održavanje bi bila:

 • za stan u zgradi do 8 stanova 213,47 din.
 • za stan u zgradi od 8 do 30 stanova 256,16 din.
 • za stan u zgradi sa preko 30 stanova 298,86 din.
 • Za garažu i garažni boks 42,69 din.
 • Za garažno mesto 85,39 din.

Za stan u Kraljevu minimalna visina troškova za tekuće održavanje bi bila:

 • za stan u zgradi do 8 stanova 154,58 din.
 • za stan u zgradi od 8 do 30 stanova 185,49 din.
 • za stan u zgradi sa preko 30 stanova 216,41 din.
 • Za garažu i garažni boks 30,91 din.
 • Za garažno mesto 61,83 din.

Mišljenja smo da je Ministarstvo pogrešilo kod određivanja koeficijenta Kpd, jer je postupilo suprotno od logike koje je uspostavilo tržište kod određivanja cena za profesionalnu upravu stambenom zajednicom. Većina licenciranih profesionalnih upravnika je u utvrđivanju svojih cena koristilo tržišno pravilo da je cena profesionalne uprave po posebnom delu veća za zgrade sa manjim brojem posebnih delova, a manja za zgrade sa većim brojem posebnih delova.

Cene prinudne uprave, ako JLS ostave Kjls = 8 biće isuviše mala. Na nama, profesionalnim upravnicima, ostaje da u svojim JLS napravimo pritisak da taj koeficijenat bude veći, naročito za JLS gde je neto zarada za prethodnu godinu manja.