Nadležno ministarstvo je 07.12.2017. objavilo Mišljenje o primeni pojedinih odredbi Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Navedeno mišljenje odnosi se na primenu člana 61. stav 7. Zakona, a služiće JLS da odrede minimalnu visinu iznosa troškova za tekuće održavanje i iznos naknade koji će se plaćati za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika.

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor utvrđuje se po formuli: Cto = Cz x Kjls x Kl / 1000 gde je: Cto – minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za stan i poslovni prostor, Cz - prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, Kjls – koeficijenat JLS koji ne može biti niži od 6, Kl - koeficijent za zgrade brz lifta 1, za zgrade sa liftom 1,3.

Minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje za garažu, garažni boks, ili garažno mesto kao poseban deo zgrade utvrđuje se po formuli: Cto = Cz x Kjls x Kg / 1000 gde je: Cto – minimalni mesečni iznos troškova za tekuće održavanje za garažu, garažni boks, ili garažno mesto, Cz - prosečna neto zarada u JLS za prethodnu godinu, Kjls – koeficijenat JLS koji ne može biti niži od 6, Kl - koeficijent garaže 0,6, a za garažni boks, ili garažno mesto 0,4.

Troškovi za tekuće održavanje za samostalni deo zgrade utvrđuju se primenom kriterijuma za utvrđivanje minimalnog iznosa troškova tekućeg održavanja za garažu.

Kako bi to sada izgledalo na primeru nekoliko opština?

Za opštinu Novi Beograd Cz za 2016. godinu je bila 68.560,00, za Novi Sad 53.368,00, za Kraljevo 38.644,00.

Za stan na Novom Beogradu minimalna visina troškova za tekuće održavanje bi bila:

  • za stan u zgradi bez lifta 411,36 din.
  • za stan u zgradi sa liftom 534,76 din.
  • za garažu 246,82 din.

Za stan u Novom Sadu minimalna visina troškova za tekuće održavanje bi bila:

  • za stan u zgradi bez lifta 320,20 din.
  • za stan u zgradi sa liftom 416,27 din.
  • za garažu 192,12 din.

Za stan u Kraljevu minimalna visina troškova za tekuće održavanje bi bila:

  • za stan u zgradi bez lifta 231,86 din.
  • za stan u zgradi sa liftom 301,42 din.
  • za garažu 139,11 din.