Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje minimalnog iznosa koji određuje jedinica lokalne samouprave za plaćanje troškov investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade propisao je formulu za izračunavanje minimalnog iznosa mesečnog izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora. Ta formula je Cio = Cz x Kjls x Ks x Kl / 10000, gde je:

Cz - iznos prosečne neto zarade u JLS u 2016. godini. Taj parametar je konstanta za svaku opštinu i kreće se od 81186 u Surčinu do 26822 za Malo Crniće.

Kjls - koeficijent JLS za utvrđivanje minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja i ne može biti niži od 1,3. Ovaj parametar pravilnik nije jasno definisao, osim toga da ne može biti niži od 1,3. Pravilnik nije propisao gornju granicu koeficijenta i sada nije poznato kako će JLS postupati u praksi.

Ks - koeficijent starosti zgrade je jasno definisan za zgrade do 10 godina 0,4: za zdrage od 10 - 20 godina 0,6; za zgrade od 20 - 30 godina 0,8 i za zgrade preko 30 godina 1,00. Dakle, što starija zgrada - veće izdvajanje za investiciono održavanje. Pravilnik nije propisao da JLS uzima u obzir da li je zgrada sanirana, ili rekonstruisana.

Kl - kofecijenat lifta - za zgrade bez lifta 1,0, za zgrade sa liftom 1,3. Iznos za zgrade sa liftom se uvećava za 30% u odnosu na zgrade bez lifta.

Kako to izgleda na primeru, ako uzmemo da je Kjls fiksan i iznosi 1,3:

Iznos investicionog održavanja po kvadratnom metru za opštinu Novi Beograd kada uzmemo u obzir da je Cz 68560 bio bi:

zgrada do 10 godina starosti: sa liftom 4,63 bez lifta 3,56;

zgrada 10 - 20 godina starosti: sa liftom 6,95 bez lifta 5,35;

zgrada 20 - 30 godina starosti: sa liftom 9,27 bez lifta 7,13;

zgrada preko 40 godina starosti: sa liftom 11,59 bez lifta 8,91

Iznos investicionog održavanja po kvadratnom metru za opštinu Medijana kada uzmemo u obzir da je Cz 41793 bio bi:

zgrada do 10 godina starosti: sa liftom 2,82 bez lifta 2,17;

zgrada 10 - 20 godina starosti: sa liftom 4,23 bez lifta 3,26;

zgrada 20 - 30 godina starosti: sa liftom 5,65 bez lifta 4,35;

zgrada preko 40 godina starosti: sa liftom 7,06 bez lifta 5,43.