Vlada RS je pustila u proceduru predloge izmena nekoliko zakona. Mnogim PU će biti zanimljive predložene izmene Zakona o porezu na dohodak građana, naročito onima koji su se registrovali kao preduzetnici, ili to nameravaju da učine. Ovaj zakon je u svojim odredbama regulisao i vođenje knjiga za preduzetnike, kao mogućnost vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva.

Način vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva je omogućavao preduzetnicima koji su odabrali takav način vođenja svojih poslovnih knjiga da nisu u obavezi da podnose obrasce finansijskih izveštaja o poslovanju APR-u. Imali su samo obavezu podnošenja poreskih obrazaca poreskoj upravi do 15.03. za prethodnu godinu. Ovaj način vođenja poslovnih knjiga je i manje transparentan od dvojnog knjigovodstva, što je uzrokovalu težu kontrolu poslovanja od strane poreskih i drugih organa.

Predloženim izmenama bila bi ukinuta mogućnost preduzetnicima da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, već bi i oni morali da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Ova obaveza, predviđenim izmenama, stupa na snagu od 01.01.2019. godine. Preduzetnici će morati da rade finansijske izveštaje svog poslovanja za 2019. na isti način kao i mikro pravna lica. Jedina razlika će biti u roku podnošenja poreskih obrazaca poreskoj upravi, koji će biti do 15.04.

Ovo su bitne promene u načinu poslovanja preduzetnika, ali zakonodavac je, ovaj put ostavio razuman rok za primenu tih izmena.